Spåmann Roy har vært i besittelse av varme hender, god intuisjon og en sterk evne til forutsigelser fra tidlig alder. Nå som voksen tar han i mot klienter fra hele landet, både på telefon og ved personlige konsultasjoner.

Han jobber fra hjertet for å hjelpe andre på sin egen ”dialekt”, med et språk som de fleste av oss forstår – han er åpen og direkte, samtidig som han er ydmyk over å ikke ha alle svar. En jordnær og ærlig person, og et stort medmenneske som er fullt til stede.
Ta en samtale med Roy dersom du trenger en livsveileder eller helbreder, noen til å hjelpe deg å ta tak i livet ditt ved store og små utfordringer, sorg, ensomhet eller mellommenneskelige forhold/personalbehandling. Henvend deg dersom du har et prosjekt på gang, for å få vite hvordan du best skal gå fram for ønsket resultat.

Spåmann Roy   Tlf 829 95 606

www.spaamann.com